Höststädning och vattenavläsning den 18 oktober

Frivillig höststädning och vattenavläsning söndagen den 18 oktober. Glöm framför allt inte att läsa av din vattenmätare i huset. Det underlättar för oss i styrelsen om vi inte behöver påminna ett antal medlemmar.

Corona-situationen skapar osäkerhet och medlemmar i riskgruppen känner tveksamhet inför städdagen. Självklart ska ingen känna sig tvingad att gå ut och städa.

 

Som vid vårstädningen genomför vi därför en frivillig städdag och avstår från att grilla korv. Många väljer kanske att gå ut kl. 10 men vi prickar inte av vilka som deltar och kvartermästarna delar inte ut arbetsuppgifter. Du väljer själv om och när du vill städa och kan göra det på lördagen, söndag eftermiddag eller annan dag som du känner dig bekväm med. 

Lämpliga arbetsuppgifter är att krattat löv, städa lekparkerna, städa runt sopkärlen och rensa hängrännor.

 Två containrar är beställda och kommer att stå på Fjärilstigen och Sländstigen. Dessa containrar är endast avsedda för trädgårdsavfall. Annat än trädgårdsavfall i containrarna ger extra kostnader för samtliga hushåll. Eget trädgårdsavfall kan kastas i containrarna när städningen av föreningens område är klar. Passa samtidigt på att klippa din häck om den hänger ut över vägen eller skymmer sikten vid någon korsning.

Under städdagen kommer vi även att läsa av vattenmätarna i husen och gruppmätarna under husen. 

Årsmötet 2019 beslutade om ett ändrat sätt att debitera våra kostnader under kvartalen. Kvartalen 1, 2 och 3 betalar vi samtliga kostnader inklusive fasta kostnader för vatten.  Kvartal 4 betalar vi enbart för den rörliga kostnaden för vatten. I år baseras den på uppmätt vattenförbrukning mellan oktober 2019 och oktober 2020.

2020 kostar vatten 22,75 kr/m3. Exempel på förbrukning och kostnad.

100 m3                  2 275 kr

200 m3                  4 550 kr

400 m3                  9 100 kr

Kontrollera din vattenmätare då och då. Det är viktigt att du är medveten om din förbrukning och hur stor din kostnad kan bli. Var också medveten om att små vattenläckage kan orsaka stora kostnader. En droppande kran kan ge en ökad årlig förbrukning på 15 m3 och en toalett som smårinner en ökad årlig förbrukning på upp till 700 m3. 

Styrelsen

…………………………………………………………………………………………

Vattenavläsning oktober 2020

Mätarställning……………………………………..

Gata och husnummer………………………………

Lämna avläsningen till kvartermästaren på städdagen eller lägg lappen i någon av brevlådorna på Bistigen 6, Sländstigen 2, Fjärilstigen 44, Fjärilstigen 52 eller Fjärilstigen 150.

Du kan också skicka mätarställningen som ett sms eller mms till 070 255 65 48 eller registrera den på hemsidan www.sländan.se.


Tillbaka
okt 4, 2020 Kategori: Alla Skrivet av: Olle
Föregående sida: Hem Nästa sida: Arkiv