Bygga till och gällande detaljplan

Vid om- eller tillbyggnad finns många regler, här försöker vi ge information så att du kan söka vidare efter aktuell information. De flesta åtgärder utomhus fordrar ett godkännande från grannarna, i synnerhet om åtgärden är bygglovsbefriad. Får man inte det måste man alltid söka om bygglov. 

På Salems kommuns hemsida finns information om vad du får göra utan att söka bygglov. Bygglovsbefriade åtgärder.

Sedan finns det en hel del åtgärder som du visserligen ska söka bygglov för, men som du har byggrätt till enligt detaljplanen. Det betyder att du kan använda dig av de generella ritningar som ingår i detaljplanen och räkna med att få de godkända: Ritningsbilaga.

Den kompletta gällande detaljplanen för vårt område finns också på Salems kommun hemsida: Gällande detaljplan.

Föregående sida: Salem