Fiber

Beslut fattades på stämman 2017 att tillåta ett företag att använda vårt kulvertsystem för att lägga ner fiber. Styrelsen har genomfört detta genom en överenskommelse med IP Only. De flesta medlemmar är nu anslutna till fibernätet.

Föreningen har sammanställt ett antal frågor som redan ställts och presenterar dessa här: Frågor och svar om fiber.