Kvartersmästare

Föreningens kvartersmästare svarar bland annat för tillsyn av förråden, garagen, lekplatserna och lekredskapen, gräsklippning samt rapportering till styrelsen om förhållanden inom området som bör åtgärdas.

En ledamot i styrelsen är kontaktperson för kvartersmästarna.

Bistigen

Per-Arne Olsson, Bistigen 6.

Christian Långhed, Bistigen 31.

Sländstigen

Lars-Gunnar Andersson, Sländstigen 1.
Jan-Erik Andersson, Sländstigen 18.

Fjärilstigen

Håkan Lindow, Fjärilstigen 56.
Jan Rådbjer, Fjärilstigen 52.

Fjärilstigen/Stekeln

Vakant

 

Föregående sida: Styrelsen Nästa sida: Stadgar