Nyinflyttad

Välkommen till Sländan!

Vi målar tillsammansHär finns information om hur vi tillsammans skapar förutsättningar för goda grannar.

Vår förening är en samfällighetsförening. Medlemskapet är obligatoriskt för samtliga husägare.

Att vara medlem

Medlem blir man automatiskt när man köpt huset, det är obligatoriskt. Fördelen med att vara medlem i samfällighetsföreningen är många. Du får lägre skötsel- och underhållskostnader för de gemensamma ytorna. De stora kostnaderna i samband med till exempel skador på vatten- och avloppsnätet fördelas på hela kollektivet. Ditt boende blir helt enkelt billigare. I gengäld förväntas du åta dig någon form av uppdrag inom föreningen under den tid du bor inom föreningen.


Sophantering

Vi har gemensamma sopskåp på varje stig och dessa töms varje torsdag. Skåpen med svart lucka är avsedd för separat sortering av matavfall. Grovsopor får du själv frakta till Återvinningscentralen bakom bensinstationen. Kontrollera öppettiderna. Det är du själv som abonnerar på soptjänsten, den sköts inte av föreningen.


Vår- och höststädning

Vi städar områdena i april och oktober varje år. För att hålla nere skötselkostnaderna är det av vikt att så många som möjligt hjälper till vid dessa tillfällen. Containrar hyrs in och ställs upp på två platser - Fjärilstigen och Sländstigen.


Vatten och el

Hushållen äger vattenmätaren som sitter inne i fastigheten och har fullt ansvar för att mätaren fungerar i sin helhet. Vattenavläsning i din fastighet sker en gång per år och utförs av kvartermästarna. Samtidigt sker avläsning på kommunens huvudmätare. Avläsningen på din mätare ligger till grund för kommande kvartalsfakturering.

Elförbrukningen i garagen faktureras på liknande vis men separeras per garagelänga.

 

Bilinbrott och stölder

Det är viktigt att vi har kännedom om alla inbrott i vår förening. Därför ber vi dig ta kontakt med någon i styrelsen/grannsamverkan om du skulle råka ut för inbrott. Kom ihåg att polisanmäla alla inbrott, stora som små.

Håll garagedörren låst - vi har haft flera fall där tjuven bara promenerat in och stulit ur grannens garage!

Vi har en grannsamverkan där vi tipsar, hjälper och informerar varandra. Detta är ett frivilligt men mycket angeläget tillägg till föreningen, anmäl er via formulär här, så säkerställer du att bli informerad i alla lägen. 

Information sprids via epost eller SMS så se till att dina kontaktuppgifter är aktuella, ändra annars via detta formulär. 

 

Försäljning

Vid försäljning av huset skall du lämna information till kassören - se Kontakt. Köparna av huset skall upplysas om samfällighetsföreningen och de åliggande som gäller för varje medlem. Föreningens fakturor betalas av den aktuella ägaren, eventuella avräkningar av till exempel vatten, måste göras direkt mellan säljare och köpare.


Parkeringsbestämmelser

De som har garageplats ska i första hand parkera bilen i garaget.

Observera att det ej är tillåtet att göra så kallade heta arbeten, det vill säga svetsning och metallslipning, i garagen. Det är även viktigt att tänka på att garagelängorna disponeras gemensamt. Visa därför alltid hänsyn till dina närmaste grannar. Garagen är försäkrade, men du kan bli ansvarig om du utfört någon handling som drabbar andra.

De husägare som ej har garageplats får även i fortsättningen ha en reserverad plats. Äger man mer än en bil, skall alltid den reserverade platsen användas först.

Längsta sammanhängande tid för parkering är 7 dygn. Detta gäller även för släpvagnar, husvagnar och "skrotbilar". Denna regel har tillkommit bland annat för att underlätta snöröjning och renhållning.

Några speciella besöksparkeringsplatser finns inte utan besökande får parkera på lediga platser med undantag för de få reserverade platserna.

 

Bilkörning inne på området

Bilkörning inne på stigarna sker när så är nödvändigt, till exempel vid framkörning för att hämta eller lämna äldre eller rörelsehindrade personer eller då man har bilen fylld med saker till och från huset.

All parkering på annan yta än parkeringsplatserna är förbjuden. Det åligger varje medlem att upplysa besökare om gällande parkeringsbestämmelser. Felparkering kan hindra nödvändiga transporter till och från fastigheterna såsom brandbil, taxi och ambulans. Låt vägarna få vara bilfria med tanke på lekande barn och allas vår trevnad.

Hastighetsbegränsningen inom området är 10 km/h.


Husdjur

Styrelsen vill be er som har husdjur att verkligen respektera de bestämmelser som finns i hälsoskyddslagen: "ägaren är enligt lag skyldig att se till att lekplatser, sandlådor m.m. inte används som toalett". Rasta era hundar utanför området. Tänk på barnen som leker i vårt område.

 

Med detta hälsar vi dig än en gång välkommen till Sländan
Styrelsen

Föregående sida: Kontakt Nästa sida: Föreningen