Stadgar

Stadgar för Sländans samhällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Dessa stadgar antogs vid den ordinarie stämman 2000-03-29.

Senaste ändring 2017-02-15

-> Sländans stadgar (pdf).

Föregående sida: Kvartersmästare Nästa sida: Sländans SFF informationspolicy