Styrelsen

Styrelsen leder föreningens verksamhet och förvaltar föreningens kassa samt verkställer beslut å föreningens vägnar.

Kontakta styrelsen genom formulär, länk här. Telefonnummer finns i utskickat material och på anslagstavlorna

Styrelsens ledamöter

 • Ordförande/Sekr.
  • Olle Glimvik, Sländstigen 2
 • Vice ordförande
  • Roger Ek, Fjärilstigen 44
 • Kassör
  • Sonja Dahl, Sländstigen 6
 • Ledamot
  • Roland Mattson, Bistigen 12
 • Ledamot
  • Anders Östberg, Fjärilstigen 28
 • Ledamot/Kontakt snöröjning
  • Jan-Erik Andersson, Sländstigen 18

 

Revisorer

Henry Erlandsson, Fjärilstigen 49
Arne Gustavsson, Fjärilstigen 8

Ersättare Dan Persson, Sländstigen 22


Valberedning

Carl Axling, Fjärilstigen 15. Sammankallande

Helena Johansson, Fjärilstigen 162

Gun Andersson, Sländstigen 18

Annika Gardell, Bistigen 3

Grannsamverkan 

Frivillig samordnare: Ingela Ek, Fjärilstigen 44

 

Föregående sida: Allmänna frågor och svar Nästa sida: Kvartersmästare