Styrelsen

Styrelsen leder föreningens verksamhet och förvaltar föreningens kassa samt verkställer beslut å föreningens vägnar.

Kontakta styrelsen genom formulär, länk här. Telefonnummer finns i utskickat material och på anslagstavlorna

Styrelsens ledamöter

 • Ordförande
  • Olle Glimvik, Sländstigen 2
 • Sekreterare/Vice ordförande
  • Roger Ek, Fjärilstigen 44
 • Kassör
  • Sonja Dahl, Sländstigen 6
 • Ledamot
  • Roland Mattson, Bistigen 12
 • Ledamot/Kontakt kvartermästarna
  • Magnus Borgenstrand, Sländstigen 7
 • Ledamot/Kontakt snöröjning
  • Kjell Lövgren, Fjärilstigen 58
 • Suppleant/Ersättare
  • Detta år avstod styrelsen ersättare.

 

Revisorer

Henry Erlandsson, Fjärilstigen 49
Arne Gustavsson, Fjärilstigen 8


Valberedning

Carl Axling, Fjärilstigen 15. Sammankallande

Helena Johansson, Fjärilstigen 162

Gun Andersson, Sländstigen 18

Vakant Bistigen

Grannsamverkan 

Frivillig samordnare: Ingela Ek, Fjärilstigen 44

 

Föregående sida: Allmänna frågor och svar Nästa sida: Kvartersmästare